måndag 21 november 2011

Kan Östersjön bli friskare?

1. Ta reda på vad som är den största miljöboven vad gäller oljeutsläpp i Östersjön. Är det fritidsbåtarna eller är det yrkestrafiken? Ge förslag till hur man skulle kunna förändra utsläppsmängderna av olja i vattnet. 


- yrkestrafiken. Det är dem som släpper ut mest oljeutsläpp. De flesta utsläppen sker via olyckor. För att kunna förändra utsläppsmängderna av oljan är att dem som arbetar på fartygen kan t.ex tvätta av oljetankarna i hamnen istället för direkt ut i Östersjön.

2. Fosfor- och kväveutsläpp har beskrivits som viktiga orsaker till miljöproblematiken i Östersjön.
* Ta reda på, på vilket sätt vi som konsumenter bidrar till övergödning i Östersjön. 


- tre av fyra fjärdedelar av övergödning är orsakad av människan. Utsläppen är första hand från reningsverk och industrier till jordbruksmark och skogsmark.

* Skriv en uppmaning till konsumenterna i närmaste livsmedelbutik, som handlar om vad de bör välja för varor som de vill minska utsläppsmängderna av fosfor och kväve.


- välja miljömärka varor.

4 kommentarer: