onsdag 5 oktober 2011

Natur läxan!

EN VÄRLD ATT VÅRDA


1. När kom de första människorna till Påskön?
- För cirka 1500 år sedan kom de första människorna till Påskön.

2. Vad var orsaken till de konflikter som uppstod mellan olika klaner på Påskön?
- alla naturtillgångar tog slut.

3. Ge exempel på hur människorna har utmanat ekosystemen på jorden.
- människorna håller på att utarma planetens resursers.

4. Förklara begreppet bärkraft.
- ett "område" som bestämmer hur väl mycket jorden klarar av att belastas.

5. Hur kan vi öka naturens bärkraft?
- att vi kommer på smartare tekniska lösningar hur man kan ta till vara naturresurserna.

6. På vilka två olika sätt, kan man studera och beskriva naturen?
- ett: man kan utgå från de små delarna, en växt, ett dur, en individ eller en art och ta reda på hur de klarar sin överlevnad.
två: Man kan betrakta skeendet i naturen som delar av ett stort maskineri.

7. Vad handlar ämnet ekologi om?
- sambandet mellan organismer och deras livsmiljöer.

8. Vad innefattar begreppet art?
- Ett samlingsnamn för de djur som ihop kan få en fruktsam avkomma.

9. Ungefär hur många djurarter känner man till på jorden?
- 1,5 miljoner olika djurarter är upptäckta och namngivna. Men forskare vet med säkerhet att det bara är en liten del av alla djurarter som är upptäckta. De tror att de verkliga antalet djurarter ligger istället mellan 3 - 30 miljoner.

10. Vad menade Charles Darwin med "kampen för tillvaron"?
- Att i den kampen är det bara de bäst utrustade som överlever och får möjlighet att föra sin avkomma vidare.

11. Vad innebär de naturliga urvalet?
-  Att det sker ständiga förändringar av egenskaperna hos djur och växter.

12. Varför mötte Charles Darwin motstånd just från kyrkans företrädare?
- När Charles började fundera kring människans plats i utvecklingen (1800 talet) fick han motstånd från
kyrkans talesmän som förlöjligade honom ironiskt.

13. Nämn några sätt för djur att undvika predation?
- Hur vaksam djuret är, djuret eller växternas egenskaper för att undvika att bli äten.

14. Nämn några fortplantningsstrategier hos olika djur.
Somliga djur avlar fram så många t.ex ägg som möjligt för att föra arvsanslag vidare. Efter att äggen har blivit till yngel får de klara sig helt själva.
Andra djur så som älgar låter kalvarna gå med dom i ett helt år innan de stöter ifrån dem, och sedan låter de klara sig själva.
Hos de djur där hanarna, har miljoner spermier att slösa medan honorna har ett antal äggceller, kan strategierna se olika ut för honan och hanen. Det kan leda till en kamp för att komma fram till vad de ska göra, vårda eller slösa

15. Vad kallas ett förhållande där två djur har en relation med positivt utbyte av varandra?
- Symbios.

16. Vad betyder symbios?
- Samlivet mellan två organismer.

17. Vad innefattar ordet biosfär?
- Luften runt jorden, atmosfären, som land och hav.

18. Hur stor del av jordens yta är täckt av vatten?
- 71%.

19. Redogör för vattnets kretslopp.
- Solen är den som driver vattnets kretslopp genom att koka upp vattnet från havet som sedan avdunstar och bildar ånga vilket som sedan åker upp i luften och bildar moln. Temperaturen i luften är den som bestämmer om nederbörden blir snö eller regn. Allt vatten samlas i slutet tillbaka igen i marken, sjö, hav eller något liknande och så håller cirkeln på om och om igen.

20. Vad är orsaken till jordbävningar och vulkanutbrott?
- Kontinenter  och oceanbottnar flyttas långsamt några centimeter per år. Strömningarna i jordens flytande innandöme orsakar ständiga rörelse i jordskorpan. Kollisionerna mellan plattorna är oftast våldsamma, det är så här vulkanutbrott och jordbävningar bildas.

21. Vilket är det vanligaste ämnet i atmosfären?
- Kväve.

22. Vad kallas det skikt i atmosfären där regnmolnen bildas?
- Troposfären.

23. Varför kallas de gröna växterna för producenter?
- De har den unika förmågan att ta upp solenergi och använder den till att producera energirika föreningar ur luftens koldioxid och markens vatten.

24. Skriv reaktionen för fotosyntesen med ord.
- koldioxid ± vatten ± energi --> socker ± syrgas.
( ± = plus )

25. Varifrån kommer träden?
- Trädets massa kommer ifrån olika grundämnen, kol, syre och väte.
under åren när trädet växer, samlar det in koldioxid från luften, vatten och mineraler som finns i marken. atomerna i dessa ämnen bildar sedan blad m.m.

26. Var sker växternas utbyte av koldioxid och vattenånga?
- I klyvöppningarna som man hittar i bladen.

27. På vilket sätt kan konsumenterna få del av den energi som de gröna växterna har producerat?
-

28. Hur skrivs förbränningsreaktionen med ord?
- Syre plus druvsocker --> koldioxid plus vatten plus energi.

29. Rita ett exempel på en näringskedja i fyra steg.
30. Vad visar en näringsväv?
- Hur olika ämnen omvandlas och bildas.

31. Vad kan man läsa ut ur en näringspyramid som inte näringskedjan visar?
-  Näringspyramiden beskriver fördelningen av biomassa på olika nivåer i ett ekosystem.

32. Vilken funktion har nedbrytarna i naturen?
-  De tar hand om döda djur och växter.

33. Hur skiljer sig energins vägar genom naturen från materians väg?
- materians väg går runt i cirkel hela tiden medans energins vägar går så småningom upp i luften via solens energi.

34. Vad är ett ekologiskt system?
- Där allt lever tillsammans, djur och växter.

35.  Vilka spelregler måste vi följa om vi vill överleva på jorden?
- 1. Ingenting tillkommer och ingenting försvinner.
2. Allt levande igår i kretsloppet.
3. Vi är beroende av de gröna växternas fotosyntes.
4. Allting sprids.

9 kommentarer:

 1. Bra jobbat med frågorna! Dåligt av dina skolkamrater att inte tacka dig med en kommentar när de är inne på din blogg och läser svaren.

  SvaraRadera
 2. tack som fan ligger inte efter någe mer och kommer att få godkänd i naturkunskap du kan inte ana vad du har räddat mig :)

  SvaraRadera
 3. men du missade några frågor
  mvh
  a o e

  SvaraRadera